Gadu-Gadu Czat Kontakt


Start
ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI

Szanowni Państwo, 


Ośrodek Szkoleniowy Wschodniego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Zamościu zaprasza na szkolenie nt.:

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTÓW  FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE

Szkolenie przeznaczone jest dla beneficjentów Funduszy Europejskich na lata 2007-2013.  W tym w szczególności: osoby pracujące w komórkach lub jednostkach (firmy, instytucje) realizujących projekty unijne, osoby pracujące w swoich jednostkach na stanowisku archiwisty zakładowego lub osoby odpowiedzialnej za wytwarzaną dokumentację, przedstawiciele kadry kierowniczej jednostek realizujących projekty unijne

Program:


 1. Obowiązek dokumentowania realizacji projektów unijnych – przegląd najważniejszych  aktów  prawnych.
 2. Zasady postępowania z dokumentami w obrębie projektów unijnych a ogólne regulacje  postępowania z dokumentacją w prawodawstwie polskim. Nakładanie się na siebie dwóch zbiorów reguł.
 3. Przegląd najważniejszych rodzajów dokumentacji występujących w realizowanych przez nas projektach unijnych – dokumentacja merytoryczna, finansowo-księgowa, kadrowa, dokumentacja techniczna obiektów, itp.
 4. Podstawowe cechy dokumentów tworzonych w ramach projektów unijnych: ich forma, nośniki, elementy opisu, symbole klasyfikacyjne, kategorie archiwalne (długość okresów  przechowywania), itp.
 5. Wymogi w zakresie warunków organizacyjnych i technicznych przechowywania  dokumentacji projektowej.
 6. Postępowanie z dokumentacją projektową w sytuacji upłynięciu okresów jej przechowywania lub przy przekazywaniu jej do Archiwum Państwowego. Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych.
 7. Korzyści płynące z wprowadzenia własnych regulacji dot. postępowania z dokumentacją realizowanych projektów unijnych – wskazówki praktyczne.
 8. Tworzenie, w oparciu o obowiązujące przepisy, własnej instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej czy jednolitego rzeczowego wykazów akt. Redagowanie zbiorów procedur opisujących sposoby postępowania z dokumentacją projektową. Analiza wybranych przykładów.
 9. Panel dyskusyjny- pytania i problemy uczestników.

Prowadzący

Grzegorz Zawistowski - Dyplomowany archiwista, wykładowca akademicki (1991-2002). Praktyk, wieloletni właściciel firmy wykonującej kompleksowe usługi archiwistyczne (1991-2014). Trener szkoleniowy, mentor, ekspert i doradca w kilkudziesięciu firmach, instytucjach oraz projektach unijnych w zakresie problematyki kancelaryjno-archiwalnej (2006-2014). W ostatnich latach specjalizuje się w problematyce archiwizowania dokumentacji  w obrębie projektów unijnych.

Termin:

19 listopad  2014  r. (środa), godz. 9:00.

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 listopada br. godz. 14:00


 
Szkolenie z Udzielania Pierwszej Pomocy

Szanowni Państwo Ośrodek Szkoleniowy Wschodniego Klubu Techniki i Racjonalizacji zaprasza na szkolenie nt.:

PRAKTYCZNEJ NAUKI UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Podczas szkolenia nabędą Państwo wiedzę teoretyczną a także praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia zdrowia i życia u osób dorosłych i dzieci, jak również obsługi apteczki. Celem szkolenia jest również przekazanie zasad bezpieczeństwa oraz skutecznego wzywania pomocy.

"Pamiętajmy, nie możemy przewidzieć kiedy ktoś będzie potrzebował naszej pomocy, ale do udzielania pomocy możemy się przygotować"


Termin szkolenia: w miarę napływu zgłoszeń

Miejsce: Sala Szkoleniowa WKTiR Zamość IV p. ul. Piłsudskiego 33 w Zamościu

Program szkolenia obejmuje takie tematy jak:

 1. Organizacja Ratownictwa Medycznego w Polsce, obowiązek udzielania pierwszej pomocy, akty prawne.
 2. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
 3. Wezwanie pomocy, bezpieczeństwo własne na miejscu zdarzenia.
 4. Poszkodowany nieprzytomny.
 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia, kobiety w ciąży.
 6. Defibrylacja z użyciem AED.
 7. Zadławienia.
 8. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych.
 9. Wstrząs-zasady postępowania przeciwwstrząsowego.
 10. Unieruchomienie złamań i zwichnięć.
 11. Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego (zawał serca, drgawki, udar, cukrzyca).

Prowadzący: mgr Krzysztof Obolewicz – specjalista w zakresie udzielania pierwszej pomocy, ratownik medyczny w zespole wyjazdowym Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego.

Cena: 98 zł/os – obejmuje materiały szkoleniowe, poczęstunek, wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia. 
Do ceny szkolenia nie dolicza się podatku VAT jeżeli uczestnictwo w nim jest finansowane ze środków publicznych. W innym przypadku do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

Zainteresowanych uczestnictwem w seminarium prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia faksem pod numerem  (0 84) 639 50 35. Karta zgłoszenia oraz dodatkowe informacje dostępne są pod nr  tel. (0 84) 639 50 61.

Serdecznie zapraszamy!

 
Opinie o innowacyjności

Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji w Zamościu w ramach swojej działalności sporządza oceny innowacyjności technologii/produktu - niezależnej opinii potwierdzającej zakres i czas stosowania technologii (Opinie o innowacyjności).  Potwierdza ona innowacyjność rozwiązania będącego przedmiotem projektu zgłoszonego do finansowania ze środków pomocowych UE i stanowi jeden z załączników do wniosku o dofinansowanie.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w tym zakresie.

 
Współpraca

NOWOŚĆ !

Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji w Zamościu poszukuje osób do współpracy w zakresie pisania wniosków i realizowania projektów finansowanych ze środków UE.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 
Nowa Usługa

Nowość !

Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji w Zamościu zaprasza do skorzystania z nowej kategorii usług obejmującej wykonanie następującej dokumentacji:

 1. Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko- na etapie wydawania decyzji o środowiskowym uwarunkowaniu oraz etapie oceny ponownej.
Więcej…
 


© 2012 Zespół Wschodniego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Zamościu. Stworzone dzięki Joomla!